Tietosuoja

Tämän tietosuoja- ja rekisteriselosteen tarkoitus on toteuttaa EU:n yleisen tietosuojaasetuksen 2016/679 mukainen informointi sekä antaa rekisteröidylle tiedot hänen tietojensa käsittelystä tiiviissä ja läpinäkyvässä muodossa.


Rekisterinpitäjä

Bon Helsinki Oy
Verkkosaarenkatu 7 A, 00580
Y-tunnus 3125826-6
Puhelin 045 78777757
[email protected]

 

Rekisterin nimi

Bontail-verkkokaupan asiakasrekisteri.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan asiakkaidemme asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja hoitoon, kuten asiakassuhteen edellyttämiin yhteydenottoihin ja suoramarkkinointiin sekä paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

 

Rekisterinpitäjä

Asiakasrekisteriin voidaan kerätä seuraavia henkilötietoja:
• Etu- ja sukunimi
• Osoite
• Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
• Asiakasnumero
• Sukupuoli
• www-osoite
• Kieli

Lisäksi rekisteriin kerätään tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista sekä tietoja asiakkaan ostotapahtumista, toimituksista ja alennuksista sekä mahdolliset käyttäjätunnukset ja salasanat.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Saamme ensisijaisesti henkilötietoja asiakkaalta itseltään verkkokaupan tilausten ja tilausten palautusten yhteydessä. Lisäksi saamme asiakkaan tietoja erilaisten lomakkeiden, kilpailujen ja arvontojen kautta tai muulla vastaavalla tavalla.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakkaan henkilötietoja säilytetään verkkokauppa-alustamme tietokannassa sekä lähetysohjelmamme tietokannassa. Tiedot ovat suojatussa ympäristössä. Tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, sekä muiden verkkokauppojen tavoin keräämme analytiikkatietoa Google Analytics palvelun-avulla ja hyödynnämme Facebook-pixel toimintoa. Tietoja voidaan luovuttaa verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyvien toimien, kuten verkkokauppa-alustan hallinnoinnin, yhteydessä, tilausten toimittamiseksi, maksamattomien
laskujen perimiseksi sekä viranomaistoimien niin edellyttäessä. Informoimme asiakkaitamme tietopyynnöistä, jos se on lain puitteissa sallittua. Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa ja satunnaiset paperitulosteet tuhotaan välittömästi ja asianmukaisesti. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

Henkilötietojen säilytys ja poistaminen

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään vain asiakassuhteen säilymisen ajan. Tilaus-, laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään.

 

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella rekisteriin rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ja poistamista. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa omien henkilötietojen käsittelemiseen tai vaatia käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on oikeus saada pyynnöstä omat rekisteriin tallennetut henkilötietonsa sellaisessa muodossa, että ne ovat siirrettävissä
toiseen tietojärjestelmään. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää omien henkilötietojensa käyttö markkinointitarkoitukseen. Rekisteröidyllä on oikeus valittaa Bon Helsinki Oy:stä tietosuojavaltuutetulle.


Huomaathan kuitenkin, että joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.
Pyynnöt ja muutokset omiin henkilötietoihin liittyen voi esittää sähköpostitse rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

 

Evästeet

Bontail.com verkkokaupassa käytetään evästeitä (cookies) turvallisen ja tehokkaan vierailun takaamiseksi sekä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.
Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja, joita käytetään muun muassa helpottamaan verkkosivuston käyttöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän tietokonetta tai tiedostoja. Evästeet voidaan poistaa käytöstä käyttäjän oman selaimen asetuksista. Tämä kuitenkin voi vaikuttaa verkkokauppamme toimivuuteen.

 

Tämä seloste on päivitetty viimeksi 30.1.2022.